Do tej pory tylko połowa spośród 22 gmin województwa łódzkiego, biorących udział w konkursie Zdrowa Gmina, opracowało autorskie opisy projektów działań promujących profilaktykę nowotworową z wykorzystaniem kwoty nagrody głównej. Pabianice wzięły udział w konkursie.

 

Polska Unia Onkologii przedłużyła termin nadsyłania projektów do 22 lipca. Najwyższy średni wzrost zgłaszalności na badania przesiewowe po czterech miesiącach prowadzenia aktywności prozdrowotnych w województwie łódzkim zaobserwowano w gminach Zduńska Wola – z mammografii skorzystało o 9,58 % więcej pań i w gminie Buczek, w której cytologię wykonało o 2,18 % więcej mieszkanek. Ze wszystkich gmin z sześciu województw objętych konkursem dotychczas najlepsza jest gmina Domanice z województwa mazowieckiego.

22 gminy z województwa łódzkiego już od czterech miesięcy przekonują swoich mieszkańców, że warto zatroszczyć się o własne zdrowie i wykonać bezpłatne badania profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, tj. mammografię, cytologię i kolonoskopię.

W czerwcu z mammografii skorzystało najwięcej mieszkanek gminy Rokiciny – 53,32 %, zaś cytologię wykonało najwięcej kobiet w gminie Kleszczów – 32,37 %. Najwyższy średni wzrost frekwencji na mammografię zaobserwowano w gminie Zduńska Wola i było to 9,58 %, a na cytologię w gminie Buczek – 2,18 %. Jak dotąd w konkursie prowadzi gmina Domanice z województwa mazowieckiego (średni wzrost zgłaszalności na mammografię wynosi 22,02 %, a na cytologię – 12,45 %).

W czerwcu uczestnicy konkursu mieli dodatkowo za zadanie przygotować autorskie opisy projektów działań promujących profilaktykę nowotworową z wykorzystaniem nagrody głównej w konkursie. Do tej pory 96 gmin z 211 z sześciu województw objętych konkursem (mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego i opolskiego) spełniło ten warunek. Pozostałe gminy mają jeszcze szansę na przesłanie projektu do 22 lipca i tym samym na główną wygraną - 100.000 zł.

Jedną z gmin, która nadesłała projekt z województwa łódzkiego, jest Maków.
„Gmina Maków cyklicznie przeprowadza badania przesiewowe. Mimo zainteresowania ze strony mieszkańców, efekty prowadzonych akcji wciąż nie są dla nas wystarczające, chcielibyśmy, aby jeszcze więcej osób dowiedziało się i skorzystało z badań skryningowych” – mówi Agnieszka Wójt odpowiedzialna za działania w ramach konkursu Zdrowa Gmina na terenie gminy Maków. „Głównym celem, jaki gmina zamierza osiągnąć poprzez działania promujące profilaktykę onkologiczną, jest wczesne wykrycie i jak najszybsze podjęcie leczenia pacjentów, by zapobiec następstwom chorób nowotworowych. Chcemy uwrażliwić mieszkańców na olbrzymie znaczenie badań profilaktycznych w ratowaniu ludzkiego życia, które jest wartością nadrzędną. Planujemy to osiągnąć m.in. poprzez organizację pikniku zdrowotnego” – uzupełnia.

Lipiec i sierpień są ostatnimi miesiącami, w którym władze lokalne będą prowadzić działania mające na celu zwiększenie liczby osób wykonujących badania profilaktyczne.

„Finał konkursu już we wrześniu, samorządowcy mają coraz mniej czasu, by przekonywać mieszkańców do zgłaszania się na mammografię, cytologię i kolonoskopię i tym samym zwiększyć swoją szansę na wygraną” – mówi dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, która jest organizatorem konkursu Zdrowa Gmina. „Pomysłów na uświadamianie na temat ważność profilaktyki nowotworowej mają wiele. Widać to nie tylko po aktywnościach, które w ramach konkursu realizują już od marca, ale także po nadesłanych projektach działań propagujących prewencję chorób nowotworowych w społecznościach lokalnych, które planują sfinansować z wygranej” – dodaje.

W czerwcu spośród 6 województw, na terenie których realizowana jest druga edycja konkursu, najwyższy średni wzrost zgłaszalności na badania w kierunku wykrywania raka piersi odnotowało województwo opolskie – 3,77 %, zaś w kierunku raka szyjki macicy województwo lubelskie – 1,26 %.

Jury konkursu określi próg kwalifikujący do drugiego etapu na podstawie analizy statystyk zgłaszalności w gminach, które nadesłały projekty działań z wykorzystaniem nagrody główniej. Trzy najlepsze otrzymają tytuł Zdrowej Gminy oraz nagrody finansowe (I miejsce – 100.000 zł, II miejsce – 50.000 zł, III miejsce – 25.000 zł) na realizację opisanych działań.