Mieczysław Serwa został przewodniczącym Rady Gminy w Dobroniu.