– Szukamy środków zewnętrznych. Mamy nadzieję, że Unia „sypnie groszem” - ujawnia wójt Robert Jarzębak.

Do tej pory gmina wydała 170.000 zł, na projekt „Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka”. W tej kwocie jest 134.929 zł dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak informują władze gminy, umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z Rafałem Sokołowskim z firmy ENONE ARCHITEKTURA z Pabianic. Ostatecznie opracowano kompletną dokumentację projektową dotyczącą budowy Dobrońskiego Centrum Kultury - Dom Kultury i Biblioteka.

– Mamy projekt Dobrońskiego Centrum Kultury, który obejmuje nowoczesną salę widowiskową na ok. 200 osób, bibliotekę, pracownie artystyczne, a także przestrzenie do organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych – opowiada wójt Jarzębak. – Swoje miejsce w Centrum znajdzie między innymi teatr, orkiestra dęta, zespół pieśni i tańca. Dobrońskie Centrum Kultury będzie nie tylko miejscem spotkań artystycznych, ale także centrum aktywności społecznej.

Kiedy zacznie się budowa i gdzie wyrośnie Centrum?

– Mamy przygotowany już teren, przy ul. Sienkiewicza 64 – ujawnia wójt. – Na realizację potrzebujemy około 15 mln zł. Od tego, kiedy uda nam się zdobyć te pieniądze, zależy termin rozpoczęcia prac. Na razie mamy gotowy projekt.

Drugie 15 mln zł Dobroń potrzebuje na wybudowanie przedszkola.

– W naszych placówkach mamy już 175 dzieci, a okazuje się, że miejsc wciąż brakuje – ujawnia wójt Jarzębak. – Dlatego planujemy przy Centrum Kultury przedszkole na 100 dzieci.

Pod koniec 2023 r. opracowano na rzecz gminy Dobroń Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przedszkola z oddziałami żłobkowymi. Dokument ten zawiera wytyczne do wykonania niezbędnych opracowań projektowych i realizacji prac budowlanych. Cel to powstanie budynku pasywnego, w którym mieścić się będzie 5 oddziałów przedszkolnych oraz 1 oddział dla 20 dzieci z możliwością przekształcenia na żłobek. Obiekt będzie w pełni energooszczędny. Zasilanie obiektu w energię cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody pochodzić będzie z odnawialnych źródeł tj. pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

– Realizacja inwestycji rozpocznie się po otrzymaniu przez gminę środków zewnętrznych – dodaje wójt.