Już działa Miejska Rada Seniorów. Po raz pierwszy spotkała się w czwartek 11 czerwca. Na zebraniu inauguracyjnym wybrano przewodniczącego Rady. W tajnym głosowaniu wygrała Grażyna Nowak z Klubu Seniora "Złota Jesień". Zastępcą przewodniczącej jest Stanisław Sobczyk (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Razem”).

Radę Seniora tworzy 11 osób.