Powodem jest remont nawierzchni jezdni ulicy Bugaj po renowacji kanału burzowego. Ograniczenie parkowania wprowadza pabianicki ZWiK.

Jedno jest pewne: muszą usunąć płyty, którymi przykryli dziurę w jezdni. Potem zagęszczą ją profesjonalnie piaskiem i kruszywem, by na końcu położyć asfalt.

- Od jesieni ubiegłego roku na ulicy Bugaj pozostał pas jezdni nieprzykryty asfaltem - mówi Piotr Kroczyński, kierownik Wydziału Sieci w ZWiK.

Dzisiaj (piątek) pracownicy ZWiK przystąpili do przygotowania pasa jezdni. Asfalt położy firma wyłoniona z przetargu. Ruch na jezdni będzie się odbywał jedną połową jezdni. W poniedziałek będzie kładziony asfalt od strony zachodniej i ta strona jezdni będzie zamknięta. We wtorek asfalt otrzyma strona wschodnia. Niestety do środy nie można parkować, a nawet zatrzymywać się w tym miejscu.

Ulica nie będzie zamknięta, bo jeżdżą tutaj autobusy miejskie.