Na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu Starostwa - dziś zdecydowali o tym radni powiatowi.

- Byliśmy przeciwko budżetowi, więc jesteśmy przeciwko zaciągnięciu kredytu - mówi Włodzimierz Stanek.

- Kto spłaci ten kredyt? VI kadencja - dodaje radny Waldemar Flajszer.

Głosowanie: 14 „za”, 5 „przeciw”, 4 „wstrzymało się”. Radni PiS byli przeciw. Radni SLD wstrzymali się. PO i Blok SR poparły zaciągnięcie 3-milionowego kredytu.

Deficyt budżetu powiatu pabianickiego w 2014 r. zwiększy się i wyniesie 1.615.482 zł.