Ewa Kopycka jest położną od 28 lat. Zaczynała pracę w pabianickim szpitalu. Tutaj odbierała porody. 
- Moi najstarsi pacjenci to już dorośli ludzie – mówi. 
W DDJ Med przy ul. Orlej 45 pracuje od 10 lat. Zajmuje się kobietami przed i po porodzie oraz nowo narodzonymi dziećmi. Cały czas się szkoli. Zrobiła kursy m.in. z doradztwa laktacyjnego i neonatologii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elżbieta Kucharska to położna z Pabianickiego Centrum Medycznego. Nie liczyła odebranych porodów. Jej dyplomowe dziecko (chłopczyk) ma już 33 lata.  
- Do końca nie wiedziałam, czy chcę być położną, czy pielęgniarką. Dziś nie żałuję wyboru. To jest bardzo wdzięczna praca, zwłaszcza jeśli pracuje się w szpitalu – mówi pani Ela. 
Egzamin praktyczny zdawała na bloku porodowym w Szpitalu Pirogowa w Łodzi (wtedy Madurowicza). Zadanie było standardowe – odebrać poród. Wcześniej asystowała przy wielu porodach. 
 
Jak oddać głos na położną w konkursie „Położna na medal”?
1. Celem głosowania jest wyłonienie 3 najlepszych położnych w Polsce i 3 najlepszych położnych w każdym województwie. 
2. Oddać głos na położną może tylko pacjent. 
3. Głosować można do 31 grudnia 2015 do godz. 23.59.59. 
4. W trakcie trwania konkursu 1 pacjent może oddać tylko 1 głos. 
5. Głosowanie odbywa się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.poloznanamedal.pl.
6. Położna, na którą został oddany głos po raz pierwszy, musi potwierdzić jednorazowo swój udział w plebiscycie. Kolejne oddane na nią głosy nie będą wymagały potwierdzenia. 
E-mail Elżbiety Kucharskiej: czystawoda@spoko.pl.
E-mail Ewy Kopyckiej: ewanna65@vp.pl.