Zbigniew Dychto w wywiadzie dla Życia Pabianic:

100.000 zł na sport dla pabianickich dzieci i młodzieży to chyba jakiś żart?

- Wziąłem sobie do serca propozycje radnych miejskich i znalazłem pieniądze w budżecie. Dziś mamy na ten cel w sumie 450.000 zł. Ale żeby to było możliwe, radni muszą złożyć własne poprawki na sesji budżetowej 30 stycznia.

A Pan nie może?

- Ja swoje autopoprawki złożyłem w ustawowym terminie. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała ten budżet. Dlatego teraz kolejnych poprawek nie mogę nanieść.

Czyli nie da się....

- ...da się. Tylko to radni na sesji muszą po kolei zgłosić te poprawki. Jak je zgłoszą, to ja mam już na to pieniądze „zabezpieczone” w budżecie. Wprowadzimy je poprzez głosowanie i zrealizujemy w ciągu tego roku.

 Jak nie poprą, to co?

- To nie będzie 450.000 zł na sport, 50.000 zł na odmulanie Lewitynu i pół miliona na propozycje radnych. Ich decyzja.

 

cały wywiad z prezydentem Zbigniewem Dychto w papierowym wydaniu Życia Pabianic