6 marca o godzinie 11.00 w Zespole Szkół nr 3 odbędzie się spotkanie na temat „Profilaktyki raka szyjki macicy”. Wezmą w nim udział przedstawiciele Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Prelekcje wygłoszą: dr nauk med. Anna Kamer–Bartosińska i Ida Karpińska ze Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.
Organizatorami spotkania są: Starostwo Powiatowe oraz ZS nr 3.