W piątek, w sali konferencyjnej Willi Impresja spotkali się psychiatrzy z Polski i Niemiec. Trwają tam warsztaty pt. Nowe kierunki działań w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Polsko-Niemiecka wymiana doświadczeń. 
Z wykładem pt. Reforma psychiatrii w Niemczech - doświadczenia w Stuttgarcie wystąpił profesor Jurgen Armbruster. Dr Edwarda Patura-Szost dała wykład pt. Obraz psychiatrii środowiskowej w Polsce. Uczestnicy warsztatów zwiedzą również Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Jedliczach.

Organizatorami warsztatów są: Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pabianicach, Diakonia Niemiecka oraz Diakonia Polska.