Jak co roku, rajd rowerowy na 1 maja organizuje SLD oraz Federacja Młodych Socjaldemokratów w Pabianicach. Po rajdzie rowerowym o godzinie 10.30, jak co roku, przy Pomniku Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe odbędzie się wiec z okazji Święta Pracy. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek.

O godzinie 9.15 zaplanowano zbiórkę uczestników rajdu rowerowego przy pomniku Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe (Stary Rynek)

O godzinie 9.30 rozpocznie się rajd. Oto jego trasa:

- przejazd ul. Warszawską do ul. Myśliwskiej (skręt w prawo),

- przejazd ul. Myśliwską do ul. Waltera-Jankego,

- przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Waltera-Jankego przez skrzyżowanie z ul. Smugową,

- przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Waltera-Jankego przez skrzyżowanie z ul. Nawrockiego do ul. Świetlickiego,

- przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Świetlickiego przez skrzyżowanie z ul. Bugaj,

- przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Świetlickiego do ul. Wodnej (przez skrzyżowanie z ul. Jutrzkowicką),

- przejazd ul. Wodną, w prawo drogami polnymi aż do ul. Hermanowskiej (skręt w prawo),

- przejazd ul. Hermanowską do ul. Zagajnikowej (skręt w prawo),

- przejazd ul. Zagajnikową do ul. Śniadeckiego (prosto przez skrzyżowanie z ul. Jana Pawła II),

- przejazd ul. Śniadeckiego do ul. Moniuszki (skręt w prawo),

- przejazd ul. Moniuszki do ul. Kościuszki (skręt w lewo),

- przejazd ul. Kościuszki do ul. Zamkowej (skręt w prawo),

- przejazd ul. Zamkową pod Pomnik Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe.

Koniec trasy przy Pomniku Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe około godziny 10.15.

Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora http://www.pabianicki.sld.org.pl

Aby wziąć udział, należy przesłać kartę zgłoszeniową (załącznik do regulaminu) drogą mailową stasiak.aleksandra@vp.pl lub dostarczyć do 28 kwietnia do siedziby organizatora Traugutta 2 (trzecia klatka).

Osoby niepełnoletnie, mające ukończone 15 lat, muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.

Osoby poniżej 15. roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.