Zakończyło się układanie kanalizacji burzowej w ulicy Grota-Roweckiego na odcinku 330 metrów, czyli od Bulwarów do stacji paliw Orlen. Dzięki temu podczas ulewnych deszczów jezdnia nie będzie już tonęła w gigantycznej kałuży.
- Teraz są układane rury kanalizacji sanitarnej, więc roboty przeniosły się południowy pas jezdni – wyjaśnia Rafał Kunka, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Dlatego ruch samochodów nadal odbywa się tylko w jednym kierunku – od ulicy Bugaj do ulicy Kilińskiego.
Ponieważ część kierowców próbowała skracać sobie drogę i jeździła przez park Bulwary, trzeba było ustawić barierki.
Gdy zakończą roboty kanalizacyjne, zostanie położony asfalt. Tam, gdzie jednia nie była rozkopana, za wyasfaltowanie zapłaci Starostwo.
– Dzięki temu na całej długości zostaną położone jednolite dwie warstwy asfaltu: wiążąca i ścieralna, od sygnalizacji świetlnej przy Kilińskiego do sygnalizatorów przy Bugaju – tłumaczy starosta Krzysztof Habura.
Układane są też nowe krawężniki.
- Chciałbym, żeby przy okazji remontu jezdni Starostwo położyło tam nowy chodnik – mówi radny powiatowy Adam Krasiński. - Szukam teraz na ten cel pieniędzy w budżecie.