Tłumy w urzędzie skarbowym. Pabianiczanie w okienkach składają rozliczenia podatkowe za ubiegły rok, proszą też pracowników skarbówki o pomoc w rozliczeniu drogą elektroniczną.

–Ta ostatnia metoda jest bardzo prosta i bezkosztowa. Wystarczy komputer z dostępem do internetu – zachęca do składania deklaracji za pośrednictwem systemu e-Deklaracje Krzysztof Jasiak, p.o. naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach.

Do 12 marca przyjęliśmy 17.380 zeznań, w tym 4.959 drogą elektroniczną. 12.139 podatników wykazało nadpłatę. Najwyższa wynosiła 28.067 zł i została już wypłacona.

– Do 12 marca zwróciliśmy nadpłacone podatki 8.026 podatnikom – dodaje naczelnik.

W składanych zeznaniach zdarza się nam popełnić błędy. Wtedy skarbówka wzywa nas do dokonania poprawek. Najczęstsze z błędów to: wpisywanie Numeru Identyfikacji Podatkowej zamiast PESEL-u, brak podpisu pod zeznaniem, błędy rachunkowe w zaokrągleniach, brak numeru KRS lub błędny numer KRS przy jednoczesnym wskazaniu kwoty na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, lub brak kwoty przy wskazaniu organizacji, której chcemy przekazać 1 procent podatku.

Mylimy się też w odliczaniu ulgi na dzieci. Odliczamy ulgi na dzieci, które są pełnoletnie i uzyskały dochód podlegający opodatkowaniu (pomimo, że się uczą) lub zakończyły edukację, a nie podjęły pracę.

Nie wpisujemy danych dzieci (PESEL lub data urodzenia, imię i nazwisko) w przypadkach korzystania z ulgi na dzieci.