W piątek (23 stycznia) na terenie Kauflandu (ul. Grobelna 9) będą wykonywane pomiary glikemii, cholesterolu, ciśnienia tętniczego - prowadzone w ramach programu wykrywalności miażdżycy. Przeprowadzone zostaną również badania spirometryczne. Wyniki będą konsultowane z lekarzem pulmunologiem.

Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść w godzinach 11.00- 19.00.