Ze środków unijnych realizowany jest program PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), czyli pomoc przede wszystkim dla młodych ludzi, poniżej 30. roku życia. Są dla nich szkolenia i staże.

- Szkolenia są odpowiednio dostosowane do potrzeb danej osoby. Jeśli ktoś potrzebuje szkolenia na spawacza, zostanie na takie skierowany, jeśli chce zdobyć uprawnienia energetyczne, też jesteśmy w stanie wysłać go na takie szkolenie - tłumaczy Danuta Skwirowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

Możliwości szkoleń jest o wiele więcej. Można zrobić uprawnienia: diagnostyka samochodowego, przewoźnika materiałów niebezpiecznych, elektroenergetyka, gazownika, montażysty rusztowań, a także obsługi stacji paliw lub betoniarki.

Czasu na składanie wniosków na staże zostało niewiele. Nabór zakończy się dziś. Po tym terminie przyjmowane będą wnioski jedynie od pracodawców, którzy zorganizują staż dla osób niepełnosprawnych.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego są pieniądze na kształcenie dla osób w wieku 45+. Dotyczy to zarówno pracodawców, jak i pracowników.

- Wysokość dofinansowania wynosi 80 procent kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli chodzi o dużych przedsiębiorców. Ci mniejsi, zatrudniający poniżej dziesięciu pracowników, mogą uzyskać nawet 100 procent dofinansowania - wyjaśnia Skwirowska.

Maksymalna kwota, jaką można uzyskać na kształcenie, wynosi nieco ponad 11.000 zł.

Nie ma propozycji dla bezrobotnych między 30. a 50. rokiem życia. Być może to się zmieni, bo urzędnicy złożyli wnioski do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie dodatkowych środków. Pieniądze byłyby na: szkolenia, roboty publiczne, dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

- Jeśli pracodawcy wykażą zainteresowanie innymi formami aktywizacji, nie wykluczamy możliwości ich uruchomienia – tłumaczy Danuta Skwirowska.

Zakończył się już nabór wniosków na otwarcie własnej firmy i rozdysponowano pieniądze.

- Dotyczyło to 90 osób. Liczymy na to, że liczba ta będzie większa - dodaje dyrektorka PUP. - Czekamy na decyzję ministerstwa.

PUP stara się o środki na dofinansowanie jeszcze 40 nowo otwieranych firm. Pieniądze z dofinansowania mogą być przeznaczone na zakup sprzętu i materiałów potrzebnych do uruchomienia firmy, np. na zakup samochodu, towaru czy na reklamę.

- Zainteresowani są informowani, jaka część kwoty może być przeznaczona na co - wyjaśnia Danuta Skwirowska. - Jest to ściśle określone.