Ulica Karniszewicka (od Lutomierskiej do Torowej) będzie modernizowana przez dwa najbliższe lata. Pozwoli na to Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych, do którego złożyliśmy wniosek o pieniądze. Inwestycja będzie w połowie finansowana przez rząd, a w połowie przez samorząd.
– Mamy już dokumentację na odcinek między Lutomierską a Torową – mówi Paweł Pietrzak z Wydziału Inwestycji Miejskich. – Całość inwestycji to koszt kilkunastu milionów złotych.
Aby miasto otrzymało rządowe dofinansowanie, inwestycja musi zdobyć jak największą liczbę punktów. Punkty przyznawane są w różnych kategoriach, między innymi za poprawę bezpieczeństwa. Mają temu np. służyć sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach.
– Do projektu jako partnera chcemy wciągnąć Starostwo, bo ulica Wspólna to droga powiatowa – dodaje Pietrzak. – Pomoc Starostwa przyczyni się również do otrzymania większej liczby punktów za projekt.
Władze miasta dogadały się ze starostą Krzysztofem Haburą.
– Dołożymy się do skrzyżowania Karniszewicka – Wspólna. Chcemy pomóc mieszkańcom Zatorza – mówi starosta.
Starostwo ma partycypować w kosztach wykonania skrzyżowania w 50 procentach. W przyszłym roku będzie to koszt 50.000 zł, a w roku 2011 – 100.000 zł.
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydała pozytywną opinię o zasadności utworzenia sygnalizacji na Zatorzu.
Na złożenie wniosku do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych był czas do końca września. Do końca października powstanie lista rankingowa tych samorządów, które mają szansę na otrzymanie dofinansowania od rządu. Do końca marca będzie przetarg na wykonawcę drogi. Czas realizacji inwestycji – 1 rok.
- Bez tego dofinansowania modernizacja Karniszewickiej stanie pod znakiem zapytania – dodaje Pietrzak.
  W czwartek na konferencji prasowej wiceprezydent Jarosław Cichosz poinformował, że został złożony projekt o dofinansowanie przebudowy tej ulicy. Staramy się o 3 miliony zł z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych". Całkowity koszt inwestycji: 6,388 mln zł. Jeśli dostaniemy pieniądze, roboty rozpoczną się w kwietniu, a zakończą w listopadzie przyszłego roku.