We wszystkich kościołach święcone są dziś samochody. Po każdej mszy księża wychodzą i kropią pojazdy święconą wodą. Rozdają też obrazki z wizerunkiem świętego Krzysztofa. Jest patronem kierowców i podróżujących. 

- Módlmy się za wszystkich, którzy są w trakcie urlopów i podróżują, aby bezpiecznie dojechali do celu i bezpiecznie wrócili - mówił ks. Sławomir Wartalski. 

Ofiary zebrane podczas święcenia pojazdów przeznaczone są na środki transportu dla polskich misjonarzy. Ksiądz  Wartalski przez wiele lat był kapelanem pabianickich harcerzy. Od kilku lat pełni posługę w kościele na Ukrainie. Podczas mszy opowiadał, jak misjonarze pomagają tamtejszym mieszkańcom rozwożąc im m.in. jedzenie, ubrania czy leki. 

- Za te pieniądze zakupiono już kilkadziesiąt samochodów, które są wykorzystywane przez księży misjonarzy i które ułatwiają pomaganie innym - dodaje ks. Ryszard Stanek, dziekan dekanatu pabianickiego.