Marzenia pabianiczan na 2016 rok mogą być bardzo przyziemne. Jedni marzą o asfalcie na jezdni (Sienna, Sybiraków, Mickiewicza, Słowackiego...), inni o równym chodniku (Smugowa, Piotra Skargi - od Sobieskiego do Nawrockiego, Kościelna...). Są w centrum miasta budynki bez wody i łazienek.
 
 
 
Woody Allen: "Jeśli chcesz rozśmie­szyć Bo­ga, opo­wiedz mu o twoich pla­nach na przyszłość."
 
Paulo Coelho: "Zaw­sze kiedy ro­bię pla­ny na przyszłość, zas­ka­kuje mnie teraźniejszość".
 
 
A jakie Wy macie plany na Nowy Rok?
Życzymy, by był dla Was dobrym rokiem. Niech spełniają się marzenia!
redakcja