12 kwietnia w Gimnazjum nr 3 odbędzie się konferencja "Nie tylko podręcznik i tablica", z udziałem wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.

- Celem konferencji jest podsumowanie największego zrealizowanego w Polsce projektu w zakresie tworzenia pracowni multimedialnych w szkołach, finansowanego ze środków Unii Europejskiej - wyjaśnia Agnieszka Skalska, rzeczniczka prezydenta.

"Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli", to nazwa projektu, który obejmuje szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W sumie 156 klas lekcyjnych w 43 szkołach w 9 jednostkach samorządu terytorialnego zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz innowacyjne oprogramowanie do nauki języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, historii, geografii oraz aplikację logopedyczną do korekty podstawowych zaburzeń mowy u dzieci w klasach I-III.

- Wartość projektu wynosi prawie 2 mln złotych, z czego 85% pochodzi ze środków unijnych - mówi wiceprezydent Jarosław Cichosz, pod którego nadzorem pracował zespół przygotowujący projekt.

W Pabianicach tradycyjne klasy zmieniono na pracownie multimedialne. Był to projekt partnerski 9 jednostek samorządu terytorialnego, którego liderem jest Gmina Miejska Pabianice. Polegał na tym, że poprzez innowacje, wprowadza urozmaicenia tradycyjnych metod nauczania.