W sobotę między 9.00 a 13.00 trwała zbiórka odpadów w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej 6. Ustawiła się długa kolejka. Było przeszło 300 osób.

- Wielu ludzi do tej pory nie wiedziało, że istnieje taki punkt. Cieszymy się, że było tak dużo zainteresowanych - mówi Agnieszka Pietrowska z Urzędu Miejskiego.

Przynieść można było: odpady wielkogabarytowe, opony (do średnicy 1250 mm), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, świetlówki i żarówki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte oleje, rozpuszczalniki, farby w opakowaniach i puste opakowania po nich, odpady budowlano-rozbiórkowe (np. gruz) w ilości do 5 metrów sześciennych, makulaturę, szkło białe i kolorowe (butelki, słoiki), odpady typu PET, leki, odpady zielone.

Za oddanie śmieci każdy dostawał upominek. Rozdano 200 dwukomorowych koszy do segregacji śmieci, 50 toreb ekologicznych, a dzieciom wydano 50 parasoli.

Takim sposobem w punkcie zbiórki odpadów znalazły się 3 kontenery gruzu, 3 kontenery odpadów wielkogabarytowych,i kontener elektrosprzętu, 2 kontenery odpadów zielonych, pojemnik świetlówek i żarówek energooszczędnych, 120-litrowy pojemnik leków, 3 pojemniki surowców suchych. Zapełnione zostały tez 3 dzwony na szkło i 2 na odpady typu PET.

Odpady zostaną wywiezione i przekazane do recyklingu.