Podwyżka to efekt wyższej ceny, jaką w przetargu zaproponował Eko-Region. Miasto pierwszy przetarg unieważniło, bo zaoferowana przez spółkę z Bełchatowa cena była wyższa niż kwota, która miasto planowało na ten cel przeznaczyć. Wiązałoby się to ze sporą podwyżką dla mieszkańców.

W drugim przetargu Eko-Region (tylko ta firma się zgłosiła) zaoferował niższą stawkę, ale wciąż chcą za wywóz śmieci więcej, niż w poprzednich latach. Eko-Region to spółka, w której nasze miasto posiada udziały.

Obecnie płacimy za śmieci segregowane 8 zł i 16 zł za zmieszane. 

Po przeliczeniu nowych stawek okazało się, że miesięcznie za osobę zapłacimy 9 zł w przypadku, gdy segregujemy odpady i 18 zł, jeśli tego nie robimy.

- Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że dotychczas pobierane od właścicieli nieruchomości opłaty nie pokrywały kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – czytamy w uzasadnieniu uchwały, która ma zatwierdzić wyższe stawki opłat.

Głosowanie nad podwyżką ma się odbyć we wtorek, 28 marca.

Eko-Region będzie odbierał od nas śmieci do końca 2019 roku. 

 

W nieruchomościach niezamieszkałych za opady trzeba będzie zapłacić:

za pojemnik

120 l – 17 zł/34 zł niesegregowane

140 l – 20 zł/

240 l – 34 zł /68 zł

1.100 l – 156 zł/312 zł

7.000 l – 992 zł/1984 zł

worek (60 l) – 8,50 zł/17 zł