1. Deklaracja śmieciowa – kto powinien ją złożyć?

  2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kogo dotyczy?

  3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi – jakie są obowiązki mieszkańca?

Odpady komunalne to nic innego jak odpady, które powstają w danym gospodarstwie domowym – mieszkaniu lub w domu. Warto pamiętać, że do grupy tej nie zalicza się odpady określane mianem niebezpiecznych. Kto powinien złożyć deklarację śmieciową? Jaka jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Jakie są ogólnie obowiązki mieszkańca? Odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.  

Deklaracja śmieciowa – kto powinien ją złożyć?

Według informacji dostępnych na https://przyjazne-deklaracje.pl/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/, każda osoba, która jest właścicielem mieszkania, bądź domu, musi złożyć w swojej gminie deklarację związaną z wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jaka w ogóle jest ta wysokość opłaty? Gminy zgodnie ze stawkami samodzielnie ustalają cenę. 

Jak złożyć deklarację? Należy ją wypełnić, wybrać odpowiedni dla swojej nieruchomości Urząd, w celu zaciągnięcia stawek za śmieci oraz dołączyć potrzebne dokumenty. Następnie trzeba wygenerować plik i dostarczyć do urzędu. Można oczywiście wysłać deklarację przez Internet. To szybki i wygodny sposób. Ostatnim punktem jest zapłacenie opłaty. Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od powstania obowiązku. Czyli na przykład od dnia, w którym wprowadził się do danej nieruchomości lokator lub od kiedy zaczęły powstawać w niej odpady. 

Warto również wiedzieć, że samo utrzymanie zarówno porządku, jak i czystości to obowiązek każdej gminy. Ale deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi odpadami złożyć musi właściciel danej nieruchomości. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kogo dotyczy?

Kogo dotyczy opłata od śmieci? Jak już wspominaliśmy właściciela oraz współwłaścicieli nieruchomości. Ponadto lista ta obejmuje także użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne zarządzające lub użytkujące nieruchomość. Co w sytuacji, gdy posesja ma kilku właścicieli? Otóż w tym przypadku deklarację składa ten, który ją nadzoruje. 

Zastanawiasz się, kiedy płaci się za śmieci? Jeśli w danej nieruchomości mieszkają mieszkańcy, opłatę powinno się uiszczać co miesiąc. Na niezamieszkałej posesji natomiast płaci się tylko w tych miesiącach, w których powstały odpady komunalne. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o domy letniskowe. W takiej sytuacji za odpady komunalne płaci się za cały rok. 

Wysokość opłaty za odpady komunalne zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od liczby osób, które mieszkają w danej nieruchomości oraz od ilości wody, która została zużyta czy powierzchni posesji. Wpływ na cenę ma także to, ile dana gmina ogólnie wytwarza odpadów oraz ile wynosi w niej system gospodarowania śmieciami. 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – jakie są obowiązki mieszkańca

Każdy właściciel nieruchomości ma pewne obowiązki związane z gospodarowaniem odpadów. Po pierwsze musi wyposażyć swoje mieszkanie lub dom w worki, lub pojemniki, do których zbierane będą odpady. Ponadto nieruchomość musi być przyłączona do sieci kanalizacyjnej lub wyposażona w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych czy w przydomową oczyszczalnię bytowych ścieków. Należy również pozbywać się wszystkich odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, zebranych na posesji, utrzymywać czystość i porządek na terenie swojej gminy, a także zbierać wszystkie inne pozostałe odpady komunalne w selektywny sposób i zgodnie z określonymi wymaganiami.