- Ograniczenie szkolnych inicjatyw w budżecie obywatelskim, uproszczenie systemu głosowania, wpisywanie numeru PESEL, żeby uniknąć głosowania przez nieistniejące osoby – to najczęściej powtarzające się postulaty zgłaszane w ankietach na temat pierwszej edycji budżetu obywatelskiego - informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.
 
Urząd Miejski podsumował wyniki. Wypowiedziało się 45 osób, najwięcej w wieku 26-45 lat (58%). 32 ankiety wpłynęły w wersji papierowej, 13 w wersji elektronicznej. Opinia o pierwszym budżecie obywatelskim była w większości pozytywna (76%). Uwagi dotyczyły głównie organizacji, czyli sposobu zgłaszania wniosków, formuły głosowania i potrzeby uściślenia regulaminu. Zdaniem uczestników ankiety projekty finansowane z budżetu obywatelskiego nie powinny dotyczyć szkół, klubów sportowych i innych dużych jednostek, które mają znaczącą siłę przebicia i są nierówną konkurencją dla inicjatyw małych środowisk. Respondenci zwracali uwagę, że budżet obywatelski powinien służyć ogółowi mieszkańców a nie konkretnym grupom, czy być sposobem na doposażenie jednostek miejskich.
 
70% uczestników ankiety opowiedziało się za tym, aby w kolejnej edycji na karcie do głosowania umieścić numer PESEL, ażeby uniknąć oddawania głosów przez nieistniejące osoby. Sugerowali również możliwość głosowania tylko na "tak" (w pierwszej edycji można było zagłosować za wybranym projektem i przeciwko innemu) oraz prostszą formułę głosowania przez internet. Większość uczestników ankiety uznała, że 17 dni na złożenie wniosku (65% na tak,  35% proponowało wydłużenie)  i 14 dni na głosowanie (73% na tak, 27%  za wydłużeniem tego okresu) jest wystarczające.
 
W ogólnej ocenie najwięcej punktów przyznano za działania informacyjno-edukacyjne (166 punktów), najmniej za sam proces głosowania (130 punktów).
 
Najczęściej wskazywanym źródłem wiedzy  o budżecie obywatelskim była strona internetowa UM, lokalna prasa i portale internetowe. Na wybór zadania miały wpływ głównie „chęć poparcia projektów promowanych przez organizacje pozarządowe i szkoły” (37%) i „kampanie promocyjne wnioskodawców” (20%).
 
Wyniki ankiet posłużą do zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego na przyszły rok.