- W związku z tym prosimy dorosłych mieszkańców o uzupełnienie ankiety – apeluje Aneta Klimek z pabianickiego magistratu. - Ankieta jest dobrowolna i anonimowa.

Pytanie zawarte w niej dotyczą m.in.:

pomocy społecznej, uzależnień, przemocy w rodzinie, sytuacji materialnej, pracy, czasu wolnego, aktywności społecznej, problemów demograficznych, bezpieczeństwa, sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych czy skutków wystąpienia pandemii.

Zebrane informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie. Raport z badania posłuży m.in. do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i przy opracowaniu programów profilaktycznych, np. rozwiązywania problemów alkoholowych czy przeciwdziałania narkomanii.

- Badanie ankietowe przygotowane dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostanie bezpośrednio przesłane  do  pabianickich placówek  oświatowych - dodaje rzeczniczka.

Ankieta będzie prowadzona do końca listopada. Można znaleźć ją adresem https://pabianicemieszkancy.webankieta.pl/.