Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 19 lutego ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji w kraju i za granicą festiwali mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród. Zainteresowane stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe mogą składać aplikacje do 22 marca.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się 4 marca o godz. 12.00 w Łodzi w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przy ulicy Roosevelta 15. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie www.bip.lodzkie.pl/konkursy (pod treścią ogłoszenia).

Na realizację festiwali wyłonionych w konkursie ofert w 2010 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył kwotę 950 000 zł. Należy pamiętać, że wnioskowana przez organizatorów kwota dotacji nie może przekroczyć 70% kosztów zadania.

O dofinansowanie mogą starać się organizatorzy zarówno festiwali o zasięgu ogólnopolskim czy międzynarodowym, jak i mniejszych wydarzeń o charakterze regionalnym. Ważne jest, aby projekty spełniały założenia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 w obszarze kultury. W tym roku komisja oceniająca wnioski szczególną uwagę będzie zwracała na tzw. potencjał organizacyjny wnioskodawcy, planowane działania promocyjne oraz dotychczasowe doświadczenie w przygotowywaniu festiwali. Wydarzenia, które w latach ubiegłych miały już swoje edycje, będą mogły liczyć na wyższą ocenę.

Otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji festiwali jest jednym z elementów Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 roku w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie www.bip.lodzkie.pl/bip/tematyczne/konkursy/ lub pod numerem telefonu 042 291 98 26.