25 marca Starostwo Powiatowe w Pabianicach, (ul.  Piłsudskiego 2) czynne będzie do godziny 12.00.

Wydział Komunikacji i Transportu - do godziny 11.30, Wydział Geodezji i Kartografii (ul. Kościuszki 25) -  do godziny 12.00, a kasa w Wydziale Geodezji i Kartografii -  do godziny 11.30.

We wtorek, 22 marca Urząd Miejski czynny będzie krócej, od godz. 8.00 do 16.00. Natomiast w piątek (25 marca) od godz. 8.00 do godz. 13.00.