- Robimy przyłącze wodociągowe w ulicy Piotra Skargi - mówi pracownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. - Przyłączamy prywatną kamienicę.

Wjazd w ulicę Piotra Skargi od Grobelnej będzie przyblokowany jeszcze w czwartek.