Ruszyły prace drogowe na ul. Wajsówny.

- W zeszłym roku udało się zastąpić pokruszone płyty kostką po stronie południowej. W tym roku kończymy roboty na Wajsówny po stronie północnej - mówi wiceprezydent Grzegorz Mackiewicz.

Od lat mieszkańcy tej ulicy męczą się z powodu pokruszonych płyt. Ktoś budując osiedle kupił partię wadliwych płyt i zrobił z nich chodniki. Pierwszy, który zobaczył problem, był wiceprezydent Hieronim Ratajski, który  wymienił odcinek chodnika na ul. Smugowej (od Jankego) do bloków. Na kolejny remont nawierzchni mieszkańcy tego rejonu miasta czekali 8 lat.

- Zaczynamy od Smugowej i wymienimy płyty do plebanii - informuje Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej.

Ma to kosztować Urząd Miejski około 62.000 zł.