Egzamin pisało 453 uczniów. Średni wynik z polskiego wyniósł 72,9 proc., czyli o jedną setną poniżej średniej krajowej. O trzy setne procenta jesteśmy lepsi z matematyki. Nasi szóstoklasiści napisali egzamin na 61,3 proc. Na tle województwa wypadamy bardzo dobrze z języka angielskiego.

Wśród uczniów pabianickich szkół najwięcej jest średniaków. Tak Okręgowa Komisja Egzaminacyjna sklasyfikowała 294 piszących egzamin. Poniżej przeciętnej napisało 76 uczniów, a powyżej 83.

Nasze szkoły wypadły ogólnie średnio. Tak sklasyfikowano 7 z nich. Uczniowie jednej z podstawówek napisali egzamin powyżej przeciętnej.

W powiecie pabianickim na poziomie średnim sprawdzian napisało 20 szkół, a 4 na poziomie wysokim.