Dziś w auli pabianickiej komendy powitano i powierzono obowiązki zastępcy komendanta powiatowego policji. Oficjalnego wprowadzenia dokonali: zastępca komendanta wojewódzkiego, inspektor Zdzisław Stopczyk, i komendant pabianickiej policji, młodszy inspektor Paweł Zarychta.

Podinspektor Piotr Zacharski będzie nadzorował pion kryminalny. Został wyłoniony w konkursie. Od 26 lat służy w policji, najdłużej w pionie kryminalnym. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Przed laty pełnił już służbę w Pabianicach - w referacie do walki z przestępczością gospodarczą. Mieszka w Łodzi.