W ciągu pierwszych dwunastu dni listopada patrole Straży Miejskiej podjęły 15 interwencji dotyczących naruszeń ustawy o odpadach. Funkcjonariusze sprawdzili, czym palimy w piecach.

Zdążyli wystawić już 3 mandaty na łączną kwotę 400 zł. W kolejnych trzech przypadkach udzielili upomnień. Wykroczenia dotyczyły spalania liści i odpadów plastikowych oraz wypalania odpadów w piecach grzewczych.