Wczoraj (2 grudnia) o godz. 8.40 robotnicy pracujący na budowie przy ul. Myśliwskiej wyrzucali piach na jezdnię. Zaniepokojeni mieszkańcy poskarżyli się strażnikom miejskim. Ci przybyli na miejsce i pouczyli kierownika budowy. Jezdnia została posprzątana.

O godz. 9.00 patrol Straży Miejskiej interweniował również przy ul. Orlej. I tutaj mieszkańcy skarżyli się na ziemię rozsypywaną na jezdnię przy odcinku remontowanej drogi. Pouczony został kierownik prac remontowych.