Od południa w sobotę nie działa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Waltera-Jankego z Nawrockiego. O awarii ostrzega pulsujące światło żółte.