W przeddzień Wigilii prezydent Grzegorz Mackiewicz i wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek pojechali z chlebem i życzeniami do Stowarzyszenia „Granica” i Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które pomagają bezdomnym i potrzebującym.

W różnych punktach miasta składali życzenia mieszkańcom i rozdawali słodkie mikołaje.