Miejsc na sali nie zabrakło, bo niektórzy z obecnych byli radnymi kilku kadencji. Poznawali się bez trudu, mimo upływu 20 lat.
Potem wprowadzono sztandar miasta i odśpiewano hymn państwowy. Uroczystość poprowadził sekretarz miasta Adam Marczak.
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych prezydentów - Marka Firkowskiego, Jacka Gryzla, wiceprezydenta Edwarda Kędzierskiego, przewodniczących Rady Miejskiej Mieczysława Mika oraz Jerzego Marynowskiego oraz radnych - Stanisława Kaczmarka, Marka Krakusa, Stefanii Śmiałkowskiej, Edwarda Papiernika, Stanisława Wdowiaka, Mieczysława Zięby, Jadwigi Długaszewskiej–Świątek, Zygmunta Janczyka, Marioli Florczak.
Zebrani zobaczyli film poświęcony 20-leciu pabianickiego samorządu. Byli przewodniczący Rady Miejskiej i prezydenci wspominali dawne czasy i chwalili się dokonaniami.
Grzegorz Mackiewicz, obecny przewodniczący RM oraz prezydent Zbigniew Dychto wręczyli listy gratulacyjne radnym i długoletnim pracownikom urzędu. Podziękowali też sponsorom i szefom pabianickich firm.
– Zawsze możecie liczyć na naszą pomoc w dobrej sprawie – stwierdził Andrzej Furman.
Słowo do zebranych wygłosił także ksiądz proboszcz Ryszard Olszewski.
– Niezależnie od tego, kto rządził, zawsze mogłem liczyć na przychylność władz – stwierdził.

Na koniec klucze do miasta przekazano w ręce prezesa Towarzystwa Przyjaciół Pabianic Adama Marczaka.

Samorząd w liczbach:
W 5 kadencjach Rady Miejskiej
było 130 radnych
Mieliśmy
7 przewodniczących (Grzegorz Krzyżanowski, Leszek Maliński  - dwukrotnie, Mieczysław Mik, Jerzy Marynowski, Henryk Ratajski, Grzegorz Mackiewicz)
i 20 wiceprzewodniczących RM
Radni Miejscy zbierali się na
273
sesjach
i 1.820 komisjach

Podjęli
2.948 uchwał

Przez 20 lat
miasto miało 6 prezydentów (Marek Firkowski, Jacek Gryzel, Florian Wlaźlak, Paweł Winiarski, Jan Berner, Zbigniew Dychto)
i 14 wiceprezydentów

Przez ten czas
wydano z miejskiej kasy
1.662.456.000 zł