300 tys. zł dotacji celowej z budżetu państwa dostaną Pabianice na wypłatę zasiłków okresowych w tym kwartale. Nie są to jednak dodatkowe pieniądze, a tylko transza przekazana przez wojewodę łódzkiego. Jest ona zgodna z zapotrzebowaniem złożonym przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej i zapisanym w planie budżetowym na 2015 rok.

- W następnym kwartale transza dotacji wyniesie 350 tysięcy złotych - informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Komu przysługuje okresowy zasiłek? Osobom samotnie gospodarującym i rodzinom, które potrzebują wsparcia ze względu na szczególne okoliczności, takie jak bezrobocie, długotrwała choroba czy niepełnosprawność. Warunkiem otrzymania zasiłku jest też spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 456 zł w rodzinie i 542 zł dla osoby samotnej.

- Z początkiem października zmieni się kryterium dochodowe, które należy spełnić, aby dostać zasiłek okresowy i wyniesie 514 zł w rodzinie i 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej - podkreśla Klimek.

Na wypłatę zasiłków okresowych od stycznia do końca czerwca tego roku MCPS przeznaczył 680 tysięcy złotych. Ze świadczenia skorzystało 615 rodzin. Średnio na jedną rodzinę wypadło około 184 zł na miesiąc. Zasiłki przyznawane były z reguły na okres od 2 do 6 miesięcy.

- Zgodnie z przepisami najniższy zasiłek wynosi 20 zł miesięcznie - dodaje rzeczniczka.