Informujemy, że 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1563), wprowadzająca opłatę w wysokości 300 złotych za pobyt w jednostce policji w celu wytrzeźwienia .
Taka opłata będzie obowiązywać w okresie przejściowym, tj. od 1 stycznia 2014 r. do czasu określenia jej wysokości przez wojewodę łódzkiego.