ad

- Przepraszam, że tyle czasu trwało wypłacenie Państwu tych pieniędzy – powiedział na wstępie Zbigniew Dychto. - Wierzę, że nadejdą czasy, gdy nasze miasto stanie się potęgą finansową i te kwoty będą o wiele wyższe.
Wśród nagrodzonych nauczycieli był tylko jeden mężczyzna – Grzegorz Hanke, dyrektor Gimazjum nr 2.
- Kobiet jest więcej w oświacie, bo są po prostu lepsze od mężczyzn – zażartowała wiceprezydent Małgorzata Biegajło.
Oprócz niego pieniądze (po 2.000 zł) dostały dyrektorki: Violetta Winiarska – Szkoła Podstawowa nr 9, Honorata Bartoszek – Przedszkole Miejskie nr 14, Elżbieta Kmieć – PM 13, Zofia Król – PM 4; zastępczynie dyrektorów – Krystyna Kucharek – SP 3, Ilona Paszkiewicz – Gim. nr 3, Beata Florczak – SP 5, Beata Jaśkiewicz – SP 14; oraz nauczycielki: Halina Kulas, Ewa Kaszowska z SP 3, Katarzyna Lewandowska z SP 17, Małgorzata Wieczorek i Alina Maczkiewicz z SP 8, Dorota Koziara z PM 13, Małgorzata Gmosińska z PM 15 i Ewa Ogińska z PM 5.
- Nagroda od prezydenta to ogromne wyróżnienie – dziękowała w imieniu pedagogów Violetta Winiarska. - To dla nas kolejne wyzwanie i motywacja do dalszego działania.

W sumie nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobka dostali 290.000 zł. Te pieniądze należały im się zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela. Wręczyli je pedagogom dyrektorzy poszczególnych szkół.