Szeregowy członek komisji za dzień pracy 13 października zarobi 350 złotych. Przewodniczący dostanie 500 złotych, a wice 450 zł.

- Jeszcze do godziny 15.00 trwa nabór kandydatów – tłumaczy Paweł Rózga, sekretarz miasta.

W tym roku potrzeba 295 osób do pracy w komisjach w 29 obwodach. W każdej z komisji potrzeba po 5 (zamknięte obwody) i od 7 do 13 osób (pozostałe).

Kto się może zgłosić?

Pierwszeństwo przy naborze mają kandydaci zgłoszeni przez pełnomocników komitetów wyborczych i partii politycznych.

- Jeśli zostają wolne miejsca, wówczas ogłaszany jest nabór dla mieszkańców – dodaje Rózga.

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

- jest obywatelem polskim;

- najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

- nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

- nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

- nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.