Tyle wystarczy, by poprawioną listę przesłać do komisarza wyborczego. Ten, jeśli nie stwierdzi już żadnych nieprawidłowości, ma 30 dni od dnia pierwszego złożenia wniosku, czyli od 24 września, na wydanie postanowienia o przeprowadzeniu referendum. Następnie ma kolejnych 50 dni na wyznaczenie terminu referendum.
Przypomnijmy: Łódzka Delegatura Krajowego Biura Wyborczego stwierdziła ponad 800 uchybień w podpisach mieszkańców pod zorganizowaniem referendum. Błędy dotyczyły m.in.: braków numerów PESEL, braków adresów, pomyłek w adresach, błędnych numerów mieszkań. Część podpisów pochodziła też od osób spoza Pabianic. Dokumenty wróciły do Społecznego Komitetu Członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponieważ komitet zebrał o około 400 podpisów więcej, niż wymaga ordynacja, do poprawy mieli około 400 podpisów.