– 1 września 2017 roku wchodzi w życie reforma systemu oświaty, która oznacza pogorszenie jakości edukacji oraz powrót do szkolnictwa z 1999 roku, nieprzystosowanego do wyzwań XXI wieku i szybko zmieniającej się rzeczywistości – uważają.

Reforma ta spotkała się ze sprzeciwem i krytyką nauczycieli, rodziców, uczniów, ekspertów i organizacji oświatowych, samorządowców. Znaczna większość z nich uznała ją za nieuzasadnioną i nieprzemyślaną, wprowadzaną w pośpiechu. Ostrzegają, że jej skutkiem będzie wieloletni chaos organizacyjny i programowy w szkołach, zwolnienia nauczycieli i pracowników oświaty oraz olbrzymie koszty finansowe, które poniosą samorządy.

– Związek Nauczycielstwa Polskiego, nie widząc możliwości prowadzenia społecznego dialogu i przy braku merytorycznych rozmów dotyczących założeń i sposobu wdrażania reformy oświatowej, zainicjował obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty – mówi Elżbieta Dyba z pabianickiego ZNP.

10 lutego w siedzibie związku przy ul. Kilińskiego 8 odbyło się spotkanie z przedstawicielami PO, SLD, Nowoczesnej, PSL, KOD-u, Związku Emerytów i Rencistów, na którym powołano Regionalny Sztab Referendalny i podpisano deklarację o współdziałaniu.
Celem sztabu jest zebranie jak największej liczby podpisów pod wnioskiem o przeprowadzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie zmian w szkołach.
Do końca marca trzeba zebrać 500.000 podpisów w całej Polsce. W Pabianicach można już podpisywać się na listach w siedzibie ZNP, ul. Kilińskiego 8 (godz. 9.00-15.00), w siedzibie SLD przy Traugutta 2 (w poniedziałki od godz. 16.00 do 17.00) i barze Zielona Górka - wtorki od godz. 19.00.