Zespół Szkół Nr 1 - Wyremontowana została sala gimnastyczna, pomalowano pracownie: biologiczną i języka angielskiego. Ponadto jedno z pomieszczeń zostało zaadaptowane na zaplecze pracowni lotniczej.

Zespół Szkół Nr 2 - Zakończył się remont dachu realizowany w ramach zadania pod nazwą „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu pabianickiego, w tym: ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednostek oświatowych i pomocy społecznej na terenie powiatu pabianickiego”. Wykonano docieplanie stropodachu uraz modernizację kominów. Prace zlecone zostały przez powiat pabianicki przedsiębiorstwu budowlanemu z Pabianic. Wartość - 239.719,53 zł. Ponadto przy boisku ze sztuczną nawierzchnią wykonana została widownia - zamontowano ławki oraz położono chodnik i kostkę. Zarząd powiatu przekazał placówce na ten cel 10 tys. zł. W szkole wykonano również gruntowny remont pracowni elektrycznej oraz płotów od frontu budynku. Pomalowano sanitariaty i korytarze. Obok siatki otaczającej obiekt położone zostały płytki. W szkole planuje się jeszcze docieplenie ścian i wymianę instalacji C.O.

Zespół Szkół Nr 3 - Odnowiono podłogę w sali gimnastycznej. Powiat pabianicki na jej cyklinowanie przeznaczył 5 tys. zł. W korytarzu szkoły, za kwotę 6 tys. zł położono płytki podłogowe (61 m²). Wcześniej odnowiono też sanitariaty i szatnię. W planach jest przebudowa wewnętrznej instalacji C.O.

I Liceum Ogólnokształcące - Podczas wakacji trwały tam prace porządkowo-naprawcze. Pomalowano pracownię do nauki języka niemieckiego. Wcześniej wykonano remont węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej, wyremontowano pokój dla nauczyciela W-F-u, szatnie, korytarz oraz zamontowano nowe drzwi (78.536,74 zł).

Planuje się remont sanitariatów w całym budynku. Poza tym szkoła planuje wykonać remont gabinetu lekarskiego i wykonanie przejścia ewakuacyjnego na I piętrze. Zarząd Powiatu zdecydował również o przekazaniu szkole dodatkowych 10 tys. zł pomalowanie holu i wymianę oświetlenia w korytarzu głównym.

II Liceum Ogólnokształcące - Na korytarzu szatniowym zamontowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz oświetlenia ewakuacyjne (11.904,00 zł). Na poddaszu budynku pomalowano okna i korytarz szatni. Jak w każdej z placówek trwały prace naprawcze.

Został rozstrzygnięty przetarg na docieplenie stropu wełną naturalną i rozbudowę instalacji wodociągowej wewnętrznej o instalację hydrantową. Umowa z wyłonioną na drodze postępowania przetargowego firmą podpisana zostanie w przyszłym tygodniu.

Ponadto szkoła planuje także wyposażenie pracowni geograficznej.

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 - Pomalowane zostały 3 pomieszczenia klasowe, korytarz oraz księgowość. W celu likwidacji zagrożeń jest potrzeba postawienia wokół placówki nowego ogrodzenia. Na ten cel zaplanowane zostało 40 tys. zł.

W Młodzieżowym Domu Kultury w holu przed salą widowiskową położono nowe płytki.

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego wokół odnowionego niedawno budynku powstał parking wyłożony kostką brukową. Koszt – 30 tys. zł. – środki własne placówki

Wcześniej doprowadzono gazu do budynku, zmodernizowano system grzewczy, docieplono strop i wymiono pokrycia dachowe, docieplono ściany i pomalowano sale.


W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej planowany jest dalszy remont. Wykonywać go będą pracownicy gospodarczy starostwa. Pomalowane zostaną pozostałe pomieszczenia oraz dalsza część korytarza. W jednym z pokoi wymieniona zostanie wykładzina. Wymienione również będą drzwi, które dostosowane zostaną pod kątem osób niepełnosprawnych.

Wcześniej przeprowadzono prace remontowe, w ramach których położono gładzie gipsowe oraz pomalowano ściany i sufity w sekretariacie i na korytarzu. Wymieniono oprawy oświetleniowe. W trakcie remontu jest pokój terapeutyczny. Materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu zostały zakupione w 2008 roku ze środków powiatu pabianickiego. Prace wykonywane były również przez pracowników gospodarczych starostwa.

Ponadto na potrzeby szkół przeznaczono dodatkowe 138.167 zł. II Liceum Ogólnokształcące otrzyma kwotę 8.386 zł, Zespół Szkół Nr 1 – 14.998 zł, Zespół Szkół Specjalnych nr 5 – 44.783 zł, Zespół Szkół Nr 3 – 30.000 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach – 15.000 zł, Młodzieżowy Domu Kultury w Pabianicach – 25.000 zł.

Pieniądze te zostaną przeznaczona na zakup: wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych dla nowo powstałych pracowni, gabinetu diagnostyczno-terapeutycznego, pomieszczenia do zajęć rytmiczno-tanecznych, sali gimnastycznej przeznaczonej do zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.