Leon Zakrzewski, ósmoklasista ze Szkoły Podstawowej nr 1, do egzaminu podchodzi optymistycznie. Mimo, że przez wiele miesięcy uczył się zdalnie jest przygotowany. Liczy na 90-95 procent z języka polskiego i z języka angielskiego oraz na 80 procent z matematyki.

- Nauka w takiej formie była trudniejsza. Dwa razy w tygodniu mieliśmy konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych w szkole, w których regularnie brałem udział. Przede wszystkim musiałem na naukę poświęcić więcej czasu. Gdyby były normalne lekcje, wydaje mi się, że część materiału opanowałbym w trakcie – mówi chłopak.

- W tej sytuacji niestety nie obyło się bez korepetycji. Zależy nam na bardzo dobrych wynikach, bo syn chce się dostać do liceum w Łodzi – dodaje Magdalena Zakrzewska, mama ósmoklasisty.

Leon zamierza pójść do Liceum Ogólnokształcącego przy Politechnice Łódzkiej.

Leon Zakrzewski

Dodatkowo szkoła dała możliwość uczniom z SP1 korzystania z pomocy psychologa.

- Mój syn bardziej niż sam egzamin przeżywał wybór szkoły średniej. Myślę, że pomoc jaką uzyskał jest mu przydatna w sytuacji w jakiej się znaleźliśmy – dodaje Magdalena Zakrzewska.

W latach wcześniejszych uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych egzamin o tej porze mieli już dawno za sobą. Pisali go w kwietniu. W ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa Covid-19 termin przesunięto o prawie dwa miesiące. Zorganizowano go w czerwcu, pod koniec roku szkolnego. W tym roku od początku pod uwagę brany był termin majowy. Egzaminy rozpoczynają się dziś (25 maja). Na początek ósmoklasiści piszą język polski. Dzień później będzie egzamin z matematyki, a 27 maja z języka obcego. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych nie będzie mógł napisać egzaminu w terminie majowym, może to zrobić w czerwcu. Termin wyznaczono na 16,17 i 18 czerwca.

W pabianickich szkołach egzamin odbędzie się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

- Wszystkie placówki,w których będzie organizowany egzamin są przygotowane – zapewnia Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. - W trzech szkołach nie ma ósmych klas, w związku z czym w nich nie będzie egzaminu.

Chodzi o byłe gimnazja, czyli dzisiejszą Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 15 i Szkołę Podstawową nr 16. W pozostałych placówkach do egzaminu przystąpi 453 uczniów: SP 1 – 40, SP 3 – 124, SP 5 – 46, SP 8 – 26, SP 9 – 39, SP 13 – 46, SP 14 – 70, SP 17 – 62.

W SP nr 1 egzamin odbywa się w sali gimnastycznej.

- Tutaj najłatwiej jest ustawić stoliki w odpowiednim dystansie. Będzie obowiązywała również dezynfekcja rąk i maseczki, które będą zdjęte, gdy uczeń zajmie miejsce – mówi Angelika Ziółkowska – Michułka, wicedyrektor SP 1.

Placówka jest szkołą integracyjną w związku z tym niektóre dzieci mają specjalne wymagania dotyczące egzaminu np. wydłużony czas trwania. Ci uczniowie będą pisać go w osobnych salach.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą 2 lipca.