Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach informuje:

w nawiązaniu do artykułu z portalu „Życia Pabianic” informuję, że wskazana w artykule wysokość wynagrodzenia dla Pani Małgorzaty Biegajło, dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach nie była konsekwencją podwyżki przyznanej Pani Dyrektor PODN i DM przez Starostę Krzysztofa Haburę,lecz wynikała z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenie dla wszystkich nauczycieli regulują obligatoryjnie ogólne przepisy Ministra Edukacji Narodowej, które szczegółowo określają poziom wynagrodzenia w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli.

I tak, wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, a takim jest Pani dyrektor Małgorzata Biegajło, wynosi:

 

 

Rok

Okresy wprowadzenia przez MEN nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego

 

 

 

Wynagrodzenie zasadnicze

nauczyciela dyplomowanego

 

 

2009

1.01.2009-31.08.2009 r.

 

2.380,00

1.09.2009-31.12.2009 r.

2.492,00

 

 

 

 

 

2010

1.01.2010-31.08.2010 r.

2.616,00

 

1.09.2010-31.12.2010 r.

2.799,00

 

 

 

 

 

2011

1.01.2011-31.08.2011 r.

2.799,00

 

1.09.2011-31.12.2011 r.

2.995,00

 

 

 

 

 

2012

1.01.2012-31.08.2012 r.

2.995,00

 

1.09.2012-31.12.2012 r.

3.109.00

 

 

Dlatego też Pani Małgorzata Biegajło po powrocie po urlopie bezpłatnym na wcześniej zajmowane stanowisko, zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem MEN łącznie z dodatkami takimi jak: dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny i dodatek stażowy, otrzymuje wynagrodzenie brutto w kwocie 5.813,83 zł.

Dodatki funkcyjny i motywacyjny przyznane Pani dyrektor od 2009 roku nie uległy zmianie.

Pismo nadesłał naczelnik Marian Lorenczak.