„Nowoczesna szkoła - lepszy rozwój dziecka - wsparcie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 8 w Pabianicach” - tak nazywa się nowy projekt edukacyjny, na który uzyskaliśmy 649.848 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmie dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

28 stycznia została podpisana umowa na dofinansowanie projektu. Jego łączna wartość to 706.078 zł, a wkład własny miasta w ten projekt to tylko 56.230 zł na utrzymanie sal. 

- Będzie realizowany przez trzy semestry w okresie styczeń 2019 - czerwiec 2020 - mówi Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.

W ramach projektu zostaną kupione pomoce dydaktyczne dla szkół (m.in. komputery i tablice multimedialne) oraz specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami. W SP 1 i SP 8 (obie są szkołami integracyjnymi) powstaną sale sensoryczne i korekcyjne, z których będą mogły korzystać także dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczające do innych placówek. Ponadto przewidziano dodatkowe zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne dla uczniów, a także specjalistyczne kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pierwsze zajęcia w pracowniach planowane są w nowym semestrze.


- Rośnie liczba dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji projektu będzie można objąć je terapią sensoryczną i zajęciami - dodaje rzeczniczka. - To ułatwienie i mniejsze koszty dla rodziców, którzy niejednokrotnie dowożą na zajęcia terapeutyczne do placówek poza Pabianicami.