Konstrukcje tego typu muszą być specjalnie przystosowane do docelowej eksploatacji, a tym samym prawidłowo zaprojektowane i wykonane przez specjalistów. Hala stalowa może być indywidualnie dopasowana do zróżnicowanych wymagań inwestora, zapewniając przy tym łatwość rozbudowy i bezproblemową integrację z infrastrukturą. Proces inwestycyjny rozpoczyna się od wstępnych analiz i przygotowania projektu, a następnie obejmuje prace wykonawcze oraz finalny odbiór konstrukcji przez klienta.

Planowanie budowy hali

Pierwszy etap całego przedsięwzięcia skupia się na dokładnym planowaniu hali stalowej. Inwestor może zadecydować o wielu szczegółach dotyczących projektu, włącznie z różnymi detalami czy dodatkowymi usprawnieniami. Konstrukcja taka zawsze jest opracowywana na podstawie wymagań branżowych klienta oraz docelowego zastosowania. Na początkowym etapie następuje ustalenie dokładnej specyfikacji hali, włącznie z jej gabarytami. Parametry te pozwalają wykonawcom na przedstawienie najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych, a następnie rozpoczęcie pracy nad projektem. Inwestor może przedstawić dodatkowe oczekiwania i wymagania, które są brane pod uwagę na dalszych etapach prac. Istotną kwestią pozostaje uzgodnienie szczegółów dotyczących procesu decyzyjnego, terminu realizacji czy planowanego budżetu.

Opracowywanie projektu konstrukcji

Produkcja hal stalowych odbywa się na podstawie projektu, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia oraz funkcjonalności. Na etapie jego opracowywania, projektanci stosują rozwiązania specjalnie dopasowane do branży działalności klienta. Dokumentacja w formie projektu budowlano-wykonawczego w dużej mierze koncentruje się na części opisowej, która zawiera wykaz głównych cech fizycznych planowanego obiektu, spis niezbędnych materiałów czy szacowane obciążenia. Inną funkcję spełnia część wykonawcza, obejmująca komplety instruktaż procesu montażowego hali stalowej. Każdy zapis zawarty w projekcie jest dokładnie przedstawiony, stanowiąc podstawę do dalszych działań oraz jasno informując o przebiegu prac na każdym etapie inwestycji.

hala stalowa

Szczegółowa specyfikacja hali

Przed przystąpieniem do montażu hali stalowej, konieczne jest ustalenie szczegółów dotyczących jej zagospodarowania. Konstrukcje tego typu mogą być bowiem wykorzystywane w różnych celach, w tym jako obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe czy rolnicze. Kwestia ta ma znaczenie z punktu widzenia docelowej funkcjonalności hali, dlatego pozwala chociażby na zapewnienie właściwej synchronizacji układu komunikacyjnego z wybranymi strefami. W dokumentacji projektowej muszą się znaleźć dane związane z przynależną infrastrukturą, do której należą np. wnętrza biurowe i socjalne, konstrukcje reklamowe czy najważniejsze instalacje technologiczne. Wymagania pod tym względem są bardzo zróżnicowane, dlatego może je spełnić wyłącznie sprawdzony producent hal stalowych. Kompleksową ofertę posiada firma GLOB-STAL, która posiada własny zakład produkcyjny i gwarantuje najwyższą jakość wszystkich elementów. Budowa hal stalowych przebiega dzięki temu sprawnie i daje pewność optymalnej wytrzymałości mechanicznej konstrukcji czy jej odporności na zróżnicowane warunki atmosferyczne.

Prace wykonawcze i odbiór końcowy

Po sporządzeniu projektu architektonicznego i naniesieniu wszystkich poprawek, następuje proces budowy obiektu. Jego podstawę stanowią różne prace ziemne, których celem jest stabilizacja gruntu, utylizacja nieużytków czy odpowiednie odwodnienie terenu. Hala stalowa powstaje na fundamentach, po czym następuje budowa jej szkieletu z wykorzystaniem belek, rygli, słupów czy elementów złącznych. Konstrukcja otrzymuje też zadaszenie z blach falistych lub trapezowych, a także odpowiednią obudowę izolowaną lub nieizolowaną. Hala może być również wyposażona w system nawadniający, po czym następuje wykończenie ścian i instalacji. Obiekt w takiej formie jest już gotowy do odbioru, a po odpowiednim zagospodarowaniu może być przeznaczony do eksploatacji.