Do „jedynki” i „ósemki” dostarczane są laptopy, zestawy komputerowe, projektory, tablice multimedialne i pomoce dydaktyczne. Wszystko to ma służyć dzieciom z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przypomnijmy, że dzieje się to w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP 1 i SP 8 w Pabianicach”. W styczniu miasto pozyskało na jego realizację 649 tys. zł unijnego dofinansowania. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Niektóre sale lekcyjne zostaną również dodatkowo wyposażone.

– Część przetargu nie została rozstrzygnięta ze względu na błędy w złożonych ofertach i w najbliższym czasie zostanie powtórzona – wyjaśnia Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta. – Dotyczy to m.in. wyposażenia sal do integracji sensorycznej. Od nowego roku szkolnego sale te powinny być już także w pełni wyposażone.

Od marca w ramach projektu rozpoczęły się dodatkowe zajęcia dla uczniów z zakresu m.in. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, nauki czytania i pisania, gimnastyki korekcyjnej oraz integracji sensorycznej. W tym roku szkolnym jest to pierwszy etap zajęć, od nowego roku szkolnego zajęcia będą kontynuowane już z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych.

Dzięki projektowi nauczyciele odbywają też dodatkowe specjalistyczne kursy i studia podyplomowe.

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2020 roku, a więc jeszcze cały kolejny rok szkolny.

649.848 zł dofinansowania projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 706 tys. zł.