Projekt skierowany jest do mieszkańców Pabianic, którzy ukończyli 25. rok życia i chcą się nauczyć korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Będą mogli wybrać szkolenia spośród sześciu obszarów tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”,„Działania w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” oraz „Kultura w sieci”.

Szkolenia będą bezpłatne. Ograniczona jest liczba miejsc do 288 osób. Szkolenia zaczną się po wakacjach i potrwają do końca lutego 2020.

Operatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Gmin Polskich.

Dodatkową korzyścią będą zakupy. Z pozyskanych pieniędzy zakupiony będzie sprzęt komputerowy, który po zakończeniu realizacji projektu zostanie przekazany do szkoły. Której? Tego jeszcze nie wiadomo. Ma to być placówka, która nie uzyskała wsparcia na zakup sprzętu komputerowego lub tworzenie pracowni informatycznej w ramach innych programów unijnych.

Pieniądze pochodzą z projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Istotne jest to, że nie wymagano wkładu własnego. Wysokość zdobytego grantu, czyli 148.320 zł, to w 100 procentach środki unijne.

Wkrótce będą informacje o zapisach i o tym, gdzie będą odbywały się szkolenia. Na razie podpisano w tej sprawie umowę.