W czerwcu możemy się spodziewać, że nie wjedziemy w ulicę Nawrockiego. Wielu z nas to ucieszy, bo powodem będą roboty drogowe.
- Planujemy sfrezować pokruszony asfalt i położyć dwie warstwy nowego asfaltu. W sumie 8 centymetrów nowej nawierzchni. Wymienimy też krawężniki – wylicza Adam Krasiński ze Starostwa Powiatowego.
Na inwestycję mają 651.000 zł. Projekt przebudowy Nawrockiego właśnie powstaje.
 
Drogowców spotkamy też na Grota-Roweckiego. Od Nawrockiego do ulicy Bugaj będą kładli nowe chodniki. W sumie po obu stronach drogi wybrukują 1,2 km. Będzie to kosztowało 458.000 zł.
Dokończony zostanie też chodnik na ulicy Wspólnej. Jest szansa, że od Torowej do Warzywnej przejdziemy suchą stopą. Na tegoroczne prace brukarskie w tym miejscu powiat ma 120.000 zł.
Remont chodnika czeka też ulicę Orlą. Za 360.000 zł położą kostkę w okolicach ulicy Mariańskiej i Łąkowej. 
Szczęścia nie ma ulica 20 Stycznia. W tym roku nie będziemy mieli chodnika, którym dojdziemy do Lasku Miejskiego. Za 30.000 zł powstanie tylko plan jego budowy i zamontowania dwóch studzienek odwadniających te tereny.