Jak się dowiedzieliśmy, nieobecność jest spowodowana długotrwałym zwolnieniem lekarskim.

Rada Nadzorcza PCM przyjęła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności szpitala za ubiegły rok.

– PCM jest w trudnej sytuacji finansowej, nie katastrofalnej, jak to było przed laty, ale różowo nie jest - informuje dyrektor Adam Marczak. – Zarząd uzyskał absolutorium od Rady Nadzorczej za 2021 rok.

Nie wiadomo, czy Janusz Kazimierczak wróci do Pabianickiego Centrum Medycznego. 1 lipca 2019 r. został prezesem PCM po rezygnacji ze stanowiska przez Agnieszkę Owczarek.

Kazimierczak ma 69 lat i prawo do emerytury. Gdyby zdecydował się odejść z Pabianic, to ma jeszcze do wykorzystania urlop za 2022 rok. Przysługuje mu też odprawa w wysokości 3 pensji. To około 57 tysięcy złotych.

W związku z przewidywaną długą nieobecnością prezesa, w PCM nastąpiły zmiany w zarządzie. Członkiem zarządu został Adam Marczak, dotychczasowy dyrektor do spraw administracyjno-technicznych. Do starych obowiązków doszły mu nowe. A pensja?

– Została bez zmian - ujawnia Marczak.

Przypomnijmy, że Marczak w PCM pracuje od 8 lat, był kierownikiem działu marketingu i sprzedaży, następnie dyrektorem administracyjno-technicznym. Ostatnio pochwalił się ukończeniem z wyróżnieniem studiów podyplomowych z zarządzania jednostkami ochrony zdrowia na MBA w Gdyni.

Obowiązki wiceprezesa zarządu PCM pełni dalej 35-letni doktor nauk ekonomicznych Witold Olszewski, który to stanowisko objął 1 grudnia 2021 roku. Przed pracą w PCM był dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. W PCM pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

I jeszcze jedna poważna zmiana. Nowym dyrektorem do spraw medycznych został doktor Konrad Michalski (syn Macieja Michalskiego, kierownika oddziału wewnętrznego szpitala). Ukończył wydział „wojskowo-lekarski” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Był rezydentem w pabianickim szpitalu. Jest specjalistą chorób wewnętrznych.